• birleşdiriji banner1-23.11.17
  • birleşdiriji banner2-23.11.16

Aýratyn önümler

Täze gelenler

BIZ hakda

  • ISO 90011-1_1
  • jaý
  • ammar

Biz esasan awtoulag we senagat birleşdirijileriniň ugurlaryna gönükdirilen birleşdiriji paýlaýjy, Amfenol we JonHon-dan artykmaçlygymyz bar, şeýle hem TE, Doýç, Molex, Sumitomo, akiazaki, APTIV, KET, KUM, JAE we ş.m.

Getirýän her bir önümimiziň asyl öndürijidigine söz berýäris, üstesine-de, hil meselesi üçin 15 günlük töleg hyzmatyny hödürleýäris!

Maşgala işi hökmünde 2017-nji ýylda başlanan, birnäçe ownuk simli zawodlar bilen üpjün etmekden başlap, şu wagta çenli Bizlink, Fujikura, Luxshare, Huguang awtoulag enjamlary topary we ş.m. ýaly köp sanly sim öndürijiler bize ynanýar.

Häzirki wagtda gazananlarymyza buýsanýarys we häzirem ösýäris, esasy gymmatlygymyz dogruçyllykdyr we bu ugurda bolanymyzda oňa ýapyşarys.

Bu gün biziň bilen habarlaşyň, aksiýa önümleri üçin mümkin bolan iň gowy bahalary almaga kömek edip bileris!